آقای مهندس ملانوری معاون استاندار وفرماندار ویژه رفسنجان با همراهی آقای مهندس پاکزاد مشاور عالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ،آقای مهندس چرخ انداز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای رفسنجان ،وتعدادی دیگر از مسئولین از مخزن آب در حال ساخت بهرمان بازدید کردند.