طی مراسمی با حضور آقای مهندس چرخ انداز  مدیر عامل و باهمراهی آقای مهندس مرادی وآقای زینلی معاونین شرکت آبفای رفسنجان ،  آقای حمید رضایی به عنوان سرپرست جدید اداره آب و فاضلاب شهر صفائیه  معرفی شد . دراین مراسم آقای چرخ انداز  ضمن قدردانی از زحمات آقای منصور حسینی پور ،آقای حمید رضایی را فردی با تجربه و پر تلاش معرفی نمود و در پایان برای آن دو آرزوی موفقیت نمود.