شرح وظایف

عناوین وظایف و مسئولیتها:

-‌ دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیر مافوق

- رعایت ضوابط ، قوانین ، مقررات ، آئین نامه معاملات ، دستورالعملها و بخشنامه ها و نظارت بر اجرای آنها در حوزه تحت سرپرستی

-‌ نظارت بر اجرای دستورالعمل های صادره در مورد بهره برداری بهداشتی از تاسیسات آب شرب و بهداشتی در واحدهای بهره برداری شهرهای تابعه.

- نظارت بر روند تامین، انتقال و توزیع آب و رسیدگی به شکایات مشترکین درخصوص نحوه توزیع آب

- نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب تحت پوشش

- نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تاسیسات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب

- کنترل وضعیت تامین آب به ویژه میزان آبدهی چاهها و پیگیری انجام عملیات ویدیومتری و بازسازی چاههای در مدار بهره برداری

- پیگیری در تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و مکانیزه شدن سیستم به صورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حوادث اضطراری

- پیگیری انجام مانورهای لازم در جهت آماده بکار بودن تجهیزات و تاسیسات به ویژه شیرآلات شبکه توزیع آب

- بازدیدهای برنامه ریزی شده از تاسیسات و نحوه عملکرد همکاران در سطح شرکت

- ارائه گزارشات عملکرد بهره برداری واحدهای تابعه و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی اجرای پروژه های بهبود روشهای بهره برداری

- پیگیری بهره گیری از تکنولوژی نوین برای بهبود کیفیت آب تولیدی با استفاده از سیستمهای جدید

- پیگیری و نظارت طرح های برون سپاری فعالیتهای راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات

- پیگیری برنامه های پدافند غیرعامل به ویژه برای مجموعه های حساس و مهم اعلام شده و پیگیری برنامه های حفاظت و ایمنی کار در راهبری و بهره برداری از تاسیسات

- اجرای برنامه خود ارزیابی تاسیسات مورد بهره برداری و پیگیری در جهت رفع مشکلات

- نظارت بر ایجاد سیستمهای بهره برداری بهینه شامل بی سیم و کنترل از راه دور

- نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های تامین آب

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران.

- اجرای مانور لازم با همکاری واحدهای ذیربط و پیگیری برنامه های اصلاحی در بخش خطوط انتقال آب و آماده سازی مجموعه تاسیسات تحت بهره برداری جهت رفع شرایط بحران و اجرای برنامه های ویژه جیره بندی در صورت وقوع شرایط بحران

 

- نظارت بر تهیه شناسنامه خطوط انتقال، شبکه توزیع ، تاسیسات ،‌ مخازن و ...

- برنامه ریزی به منظور انجام بموقع و صحیح سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات

- نظارت بر بهره برداری از خطوط آبرسانی، خطوط انتقال و مخازن جمع آوری و مخازن ذخیره.

- نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدر رفت آب

- برنامه ریزی و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهیزات و تاسیسات ، صرفه جویی در مصرف انرژی

- نظارت و پیگیری به انجام آزمون های کیفی و کمی آزمایشگاه

- نظارت و کنترل بر فعالیتهای واگذار شده به بخش خصوصی از جمله ترمیم اتفاقات شبکه توزیع و خطوط انتقال ، تعویض کنتورهای خراب ، نصب و بازسازی انشعابات ، حفر ، تجهیز ، تعمیر ، بهسازی و مهندسی مجدد چاهها و تاسیسات و نگهبانی و مراقبت از تاسیسات تولید ، مخازن و ایستگاههای پمپاژ

- نظارت بر انجام امور توسط مشاورین حوزه بهره برداری در چار چوب ضوابط و مقررات و مفاد قرار دادهای منعقد شده

- نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای عملیات در سطح شرکت از طریق دفاتر بهره برداری شهرهای تابعه

- نظارت بر ورود و ثبت بموقع اطلاعات در برنامه سپتا

- نظارت بر ثبت بموقع آمار ، اطلاعات و اقدامات انجام شده ماهیانه در برنامه MIS

- انجام سایر وظایف محوله