طی حکمی از سوی آقای محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، حسین چرخ انداز به سمت مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب رفسنجان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

جناب آقای حسین چرخ انداز

موضوع:  انتصاب

با سلام وتحیات

با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی،سوابق وتجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد مفاد مواد 12،9و 15 اساسنامه شرکت آب وفاضلاب رفسنجان  از تاریخ 17/7/95 برای مدت 2 سال به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور منصوب می گردید.امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی وبادرایت وآگاهی کامل نسبت به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی محول میگردد با بهره گیری از امکانات ونیروهای متعهد درتحقق اهداف وبرنامه های شرکت وخدمت به مردم شریف وبزرگوار شهرستان رفسنجان وانار موفق وموید باشید.