بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب رفسنجان در تاریخ 1398/10/27 جناب آقای دکتر فصیحی هرندی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان و هیات همراه به همراه جناب آقای مهندس چرخ انداز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان، از ساختمان اداری در حال ساخت آب و فاضلاب شهر صفاییه و همچنین مخزن آب شرب شهر بهرمان بازدید کردند و در جریان روند ساخت ساختمان اداری شهر صفاییه قرار گرفتند.