به گفته آقای مهندس چرخ انداز مدیرعامل محترم شرکت آبفا ، شیر فشارشکن خط انتقال 400 بلوار جمهوری شهر رفسنجان نصب گردید . لازم به ذکر است که این خط انتقال به طول 6.5 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در تابستان امسال توسط شرکت آب و فاضلاب اجرا شده بود . با بهره برداری از این خط انتقال بخشی از مشکل افت فشار و تامین آب مشترکین خیابان های رسول هاشمی ، معراج ، دکتر حسابی و حوالی میدان ولیعصر (عج) در تابستان آتی مرتفع خواهد شد .