آقای دکتر فصیحی هرندی فرماندار محترم شهر رفسنجان به اتفاق هیئت همراه از پروژه آبرسانی به روستاهای حومه غربی شهر رفسنجان بازدید به عمل آوردند .

به گفته آقای مهندس چرخ انداز مدیر عامل محترم شرکت آبفا رفسنجان ، این امور در جهت ارائه خدمات مستمر و مطلوبتر و تامین آب شرب فعالیت ها و اقدامات موثری در دست اجرا دارد از جمله طرح بهبود تامین آب 33 روستای حومه غربی شهر رفسنجان که ، شامل 3 هزار متر مکعب مخزن ، 5 کیلومتر خط GRP به قطر 600 میلیمتر ، 6.5 کیلومتر لوله به قطر 315 میلیمتر ، 1.5کیلومتر لوله به قطر 160میلیمتر و حفر برق رسانی یک حلقه چاه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال اجرا گردیده است ، که بزودی افتتاح خواهد شد.

در این بازدید آقای فرماندار در خصوص رفع مشکلات آب در روستاهای حومه غربی از مدیرعامل امور آبفا قدردانی کردند.

*روابط عمومی  شرکت آب و فاضلاب رفسنجان *