دوشنبه 1401/05/10

بارندگی های شدید چند روز اخیر که موجب جاری شدن سیلاب در سطح شهرستان رفسنجان شد، آسیب های زیادی را به بخش تاسیسات شهری و خانگی در مسیر سیلاب تحمیل کرد، در بخش آب شرب نیز بی تاثیر نبود و آسیب های جدی به بخش تامین و توزیع آب شرب وارد آورد و باعث شکستگی لوله های انتقال  تامین آب شهر شد که به عنوان نمونه در مسیر سیلاب دو لوله خط انتقال به ظرفیت ۴۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر شکست و موجب قطعی آب آشامیدنی بخش زیادی از شهر گردید .

با توجه به حجم سیلاب ورودی ، کار تعمیر و رفع عیب با زحمات شبانه روزی پرسنل آب و فاضلاب در قسمتهای اصلی انجام شده و در سایر خرابی ها نیز در حال انجام می باشد.

از صبر و همکاری مردم شریف رفسنجان صمیمانه متشکریم

گوشه ای از زحمات پرسنل آب و فاضلاب را در عکسهای زیر می توان دید.